Jilemnického jarná 25-ka
(27.09.2020)

Jilemnického jarná 25-ka

Vzhľadom k aktuálnej situácii na zabránenie šírenia epidémie koronavírusu COVID 19 sme termín konania 44. ročníka Jilemnického jarnej 25-ky plánovaný na 19.04.2020 preložili na 27.09.2020.

Vážení priatelia, predsedovia regiónov KST

v týchto dňoch sa k vám aj na adresu klubov konečne dostáva náš kalendár narok 2020. V mene propagačnej komisie a teamu zostavovateľov sa ospravedlňujem za omeškanie a verím, že do konca roka ho ešte veľakrát
využijete.
Horšie je, že síce už máme kalendár, ale na neurčito nemáme podujatia. V
dôsledku všeobecne známej COVID situácie v týchto dňoch prichádzajú na
ústredie požiadavky od miestnych organizátorov marcových a aprílových
podujatí, aby sme informovali o zrušení toho, či onoho podujatia. Rozhodli
sme sa spraviť to týmto jednotným oznamom:

V zmysle aktuálne platného nariadenia Ústredného krízového štábu SR, v rámciopatrení na zabránenie šírenia epidémie korona vírusu COVID19, konanie
verejných hromadných podujatí (športových, spoločenských a iných ) je do
odvolania zrušené. Týka sa to, pochopiteľne, aj všetkých podujatí,
uverejnených v ročenke KALENDÁR TURISTICKÝCH PODUJATÍ KST 2020. Vo vlastnomzáujme to, prosím, rešpektujte.
Verme, že svojou disciplinovanosťou a prechodným obmedzením spoločenskýchkontaktov pomôžeme skrátiť toto zvláštne obdobie, aby sme sa čím skôr opäťmohli tešiť z normálneho života a spoločných turistických zážitkov.

Vopred ďakujem za súčinnosť.

Dušan Valúch, generálny sekretár a člen propagačnej komisie KST

30.04.2020

<< PREDCHÁDZAJÚCI ČLÁNOK NASLEDUJÚCI ČLÁNOK >>KST MANÍN
PODPORUJÚ NÁS:

SLENDER CENTRUM - Nechudnite, schudnite!

Ortopedické vložky na mieru

Turistická outdoor obuv