Kras a jaskyne v okolí Považskej Teplej

Kras a jaskyne v okolí Považskej Teplej

Speleológovia v Manínskom krase poznajú viac ako 50 prevažne menších puklinových jaskýň s ojedinelou kvapľovou – sintrovou výzdobou. Vznikli rozširovaním puklín v jurských a kriedových vápencoch vodou, ich zvetrávaním...

Bohuš Kortman | 26.11.2015KST MANÍN
PODPORUJÚ NÁS:

SLENDER CENTRUM - Nechudnite, schudnite!

Ortopedické vložky na mieru

Turistická outdoor obuv